No module Published on Offcanvas position

Uitbating van een zonnecentrum

Ondersteuning (Syntra) Gecertificeerde Opleiding*

Met het KB van 20 juni 2002 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 februari 2004 werden strikte richtlijnen van kracht in verband met o.m. de werking van een zonnecentrum, de infrastructurele minimumeisen, de informatieplicht ten aanzien van de klant en de opleidingsverplichting van de verantwoordelijke voor het onthaal van de consumenten in een al dan niet geautomatiseerd zonnecentrum. Deze wetgeving werd een laatste maal aangepast met ingang van maart 2017.

*De gecertifieerde opleidingen (GO) zijn opleidingen die aanleiding geven tot een erkend getuigschrift of diploma. Als gevolg hiervan worden voor deze opleidingen dan ook examens georganiseerd en dienen de cursisten een eindwerk te maken of een praktische eindproef af te leggen.

 

Image