No module Published on Offcanvas position

Bent u wel zeker dat u alles op orde heeft? Dura lex, sed lex ...

 Op 5 februari 2020 (nr. 246.952) vernietigde de Raad van State het Koninklijk Besluit van 24 september 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor de uitbating van zonnecentra. Bij uitbaters beter bekend als de wet rond het doktersattest en huidsensors... 

Het KB van 24 september 2017 voegde extra voorwaarden in waaraan zonnecentra dienden te voldoen. Een kleine doch niet beperkende opsomming: A3 waarschuwing “gebruik van zonnebanken kan huidkanker veroorzaken” zowel aan de balie als in de cabines, geen communicactie rond positieve effecten (vit D e.a.), in alle vormen van communicatie verplichte melding "gebruik van zonnebanken kan huidkanker veroorzaken", geen zonnebank zonder doktersattest of na voorafgaandelijke vragenlijst gecombineerd met huidsensor, copij klantenfiche voor uitbater en klant (duplicaat meegeven) etc. 

Door de vernietiging van het laatste KB 2017 (en meer bepaald ook het daarin vermelde artikel 24) zijn de oude spelregels opnieuw volledig van kracht! KB van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 22 november 2007, 22 oktober 2010 en 22 december 2016 

 

Het begint met de volgende vermeldingen leesbaar en zichtbaar aan te brengen (bij voorkeur dus aan voordeur/etalage) :

  • Naam, KBO nummer en telefoonnummer van de uitbater;
  • Voor een automatisch centrum de dagen en uren waarop een onthaalverantwoordelijke aanwezig is;
  • Telefoonnummer waar de consument voor eventuele klachten, technische interventie, opmerkingen of andere vragen terecht kan.

Waarschuwingstekst (onthaal/balie)

Voorzorgsmaatregelen (in elke cabine) + ook bezonningstabel ophangen

Informatiefiche klant (te ondertekenen)


Hieronder kan u de geconsolideerde (wet)tekst downloaden (geconsolideerde versie, is tekst waarin alle latere wijzigingen aan het origineel KB van 2002 zijn verwerkt) 

 

Vlaamse-zonneconsulenten.be