No module Published on Offcanvas position

Covid-19. Vitamine D als laatste strohalm?

Vitamine D, velen staan er vrij sceptisch tegenover. Nochtans zijn er behoorlijk wat mensen met name, ouderen, onze gekleurde medemensen en de steeds meer 'binnenzittende' jongeren, die een (hoog) risico op een tekort lopen en vooral in de wintermaanden hieraan een verhoogde behoefte hebben.

 

Allerlei onderzoeken blijken inmiddels aan te geven (men mag evenwel tal van andere factoren zoals o.m. armoede, woon- en werkomstandigheden, suikerziekte, obesitas, hart en vaatziekten niet uitsluiten) dat een gebrek aan vitamine D tot een slechter verloop van corona kan leiden.

Een vitamine D-tekort? Dat is nu net een factor die betrekkelijk eenvoudig te voorkomen is d.m.v. voeding, supplementen, zonlicht ... 

Maar let op, niet overdrijven met de zgn. 'zon-in-een pilletje' supplementen hé!

Bron : https://www.newscientist.nl/nieuws/beschermt-extra-vitamine-d-je-tegen-het-coronavirus/

 

Er is veel rond dit item te lezen bv. https://www.knack.be/nieuws/gezondheid/is-er-een-verband-tussen-landen-met-vitamine-d-tekorten-en-het-aantal-covid-doden/article-normal-1599113.html

 

Vlaamse-zonneconsulenten.be