No module Published on Offcanvas position
Image

No tan is worth dying for ...

Een slagzin gegrepen uit één van de talrijke campagnes tegen zonnebankgebruik. Nu, daar zit zeker wel een grond van waarheid in hé!

Op z'n minst moet de consument die van de zonnebank gebruik wil maken  transparant geïnformeerd worden. Lees in dit verband het Vlaams Besluit uit 2003  er eens op na: 

"Het is zeer belangrijk dat lesgevers/docenten aan leerlingen, studenten en cursisten op een positieve manier de boodschap kunnen overbrengen wat de mogelijke gevaren van overdadige UV-blootstelling juist betekenen. Deze gevaren betreffen zowel de bescherming van de consument als het louter technische luik.
Wat de bescherming van de consument betreft, dient niet zozeer de nadruk gelegd te worden op de diepgaande kennis van de fysiologie en de anatomie van de huid. Wel moet aan de leerlingen, studenten en cursisten duidelijk gemaakt worden dat :

  • een bepaalde categorie van mensen met een bleek of roodharig huidtype (fototype I) helemaal niet geschikt is voor UV-blootstelling;
  • bij mensen met talrijke en/of eigenaardig uitziende pigmentnaevi (geboortevlekjes) het UV tegenaangewezen is;
  • bepaalde medicamenten (zowel uitwendig als inwendig), cosmetica,… de invloed van het UV versterken en dat er uitgebreide allergische reacties kunnen optreden;
  • bij iedereen een afdoende oogprotectie moet gebruikt worden;
  • de jaarlijkse dosis UV dient beperkt te worden (de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België stelt dat bij iedereen de jaarlijkse dosis UV moet beperkt worden tot maximum 20 MED per jaar*);
  • bij iedereen een versnelde huidveroudering zal optreden;
  • de overgrote meerderheid van de huidkankers door UV in de hand wordt gewerkt

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 houdende bepaling van de opleiding tot onthaalverantwoordelijke in een zonnecentrum."

Overmatig gebruik, zon of zonnebank heeft nefaste gevolgen (huidkanker)! Verantwoord zonnebankgebruik begint bij een correct advies bv. geen -18 jarigen toelaten, verbod voor fototype 1 en de risico's duiden bij het intakegesprek. 
De bescherming van de consument is essentieel zodat hij/zij goed geïnformeerd de juiste keuze voor zichzelf maakt. 

Vele kankers kunnen vermeden worden of althans het risico op het krijgen ervan door ons gedrag, zo ook huidkanker!

De richtlijnen waaraan zonnecentra zich (momenteel) dienen te houden staan zeer duidelijk omschreven in het KB van 20 juni 2002
En wat op de markt bestaat, moet uiteraard correct gebracht worden i.c. lampwissels

 

*in 2017 wijzigde de Hoge gezondheidsraad van België hun advies in een verbod op ...
.