No module Published on Offcanvas position

Email disclaimer

Betreffende onze nieuwsbrieven en/of emails waarop u zich heeft aangemeld. De inhoud van deze berichten zijn alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u zulk 'n bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht/email dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan de betreffende berichten/emails inclusief de bijlagen, download links e.a. kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De Vlaamse zonneconsulenten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten. Door uw aanmelding op onze nieuwsbrieven verklaart u zich akkoord met deze bepalingen.